Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenia o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływu 14 dni od dnia "w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować "Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, NIP: 727-275-21-20, tel: 22 243 81 57, email: biuro@megakuchnia.pl" o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (link do pobrania formularza)

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwa prawa od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez naszą firmę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwszej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przepadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeśli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres: Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy."

 

Niezgodność Towaru z umową

- Firma MegaKuchnia jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

- Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach..

- Firma MegaKuchnia nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym MegaKuchnia w Polsce (szczegółowe adresy dostępne są na stronie internetowej www.megakuchnia.pll) lub przesłać na adres Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, , a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

W trakcie korzystania ze Sklepu Klient Sklepu fizycznego może powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu fizycznego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres adres Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę MegaKuchnia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia.SPOSÓB DOSTARCZENIA TOWARU W RAMACH REKLAMACJI

- przesłać produkt we włanym staraniu na własny koszt wraz z pisemnym oświadczeniem, uwzględniającym szczegółowe powody reklamacji, adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

- W ciągu 14 dni od dnia zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji

- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni podejmiemy się naprawy reklamowanego towaru/produktu, wymienimy na nowy lub zwrócimy pieniądze.