Regulamin

 

Właścicielem sklepu internetowego jest:


Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek,
ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, 
NIP: 727-275-21-20, REGON: 142121328, 

e-mail biuro@megakuchnia.pl
tel: 22 243-81-57 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera się pod numerem
499294 nadanym przez Prezydent M. ST. Warszawy

Dane do przelewu: 

BZWBK
59 1090 1056 0000 0001 1324 8035 

Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek
Górczewska 27/35
01-139 Warszawa

W tytule przelewu prosimy o podanie numeru Państwa zamówienia. Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

- Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, NIP: 727-275-21-20. 
- Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
- Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 
- Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 
- Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz 883) 

POLITYKA COOKIES 

- Sprzedawca ma prawo przechowywać w komputerze Klienta pliki cookie inne, niż niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji jedynie w celu poprawienia jakości korzystania z Aplikacji oraz w celach statystycznych. Owe pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze Klienta i w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. 
- Sprzedawca zaprzestanie przechowywania na komputerze Klienta plików cookie innych, niż niezbędnych do prawidłowego korzystania z Aplikacji w przypadku, gdy Klient wyłączy możliwość ich instalowania przez przeglądarkę internetową. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają administratorzy przeglądarek internetowych. 


OFEROWANE PRODUKTY: 

Sieć sklepów internetowych F.H.U. MegaKuchnia prowadzi sprzedaż artykułów AGD, akcesoriów AGD oraz artykułów spożywczych (kawa, syropy). 

CENY 

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN). 

ZAMÓWIENIA 

Sklep internetowy umożliwia Klientom: 
-składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość. 
- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonach sprzedaży MegaKuchnia. 
- Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w sklepie internetowym kierowane przez Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. 
- Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez „koszyk zakupów”. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. 

Dostawa 

Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczta-Polska S.A. Na czas otrzymania przesyłki składa się: 
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) 
- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. 
- Czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi do 24h. 
- Czas dostawy za pośrednictwem poczty polskiej ok. 3 dni roboczych. 
- Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. 
- Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia zaleca sporządzić protokół szkodowy. 

Koszty i sposób płatności

Do wszystkich zamówień do kwoty 450,00 zł brutto będą doliczane koszty przesyłki.
Przy zamówieniach powyżej 450,00 zł brutto dostawa GRATIS przy każdej formie płatności. 

POCZTA POLSKA

Wysyłka pocztowa priorytetowa: 
Od 0 - 1,99 kg -11,00 zł
Od 2 - 4,99 kg – 14,50 zł
Od 5 – 10 kg – 20,50 zł

Wysyłka pocztowa priorytetowa za pobraniem:
Od 0 - 1,99 kg - 14,50 zł
Od 2 - 4,99 kg – 18,00 zł
Od 5 – 10,00 kg – 24,00 zł

Wysyłka kurierska UPS:
Koszt stały bez względu na wagę i ilość zamawianych produktów.

Wysyłka kurierska UPS – 18,00 zł
Wysyłka kurierska UPS za pobraniem – 20,00 zł

SPOSOBY PŁATNOŚCI 

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: 

- Przed wydaniem towaru klientowi: 
a) Przelew na rachunek bankowy Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia 

- W momencie odbioru towaru: 
a) Gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepów MegaKuchnia. 
b) Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. 


Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenia o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływu 14 dni od dnia "w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować "Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, NIP: 727-275-21-20, tel: 22 243 81 57, email: biuro@megakuchnia.pl" o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (link do pobrania formularza)

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwa prawa od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez naszą firmę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwszej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przepadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeśli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres: Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy."

 

Niezgodność Towaru z umową

- Firma MegaKuchnia jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

- Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach..

- Firma MegaKuchnia nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym MegaKuchnia w Polsce (szczegółowe adresy dostępne są na stronie internetowej www.megakuchnia.pll) lub przesłać na adres Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa, , a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

W trakcie korzystania ze Sklepu Klient Sklepu fizycznego może powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu fizycznego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres adres Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę MegaKuchnia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia.SPOSÓB DOSTARCZENIA TOWARU W RAMACH REKLAMACJI

- przesłać produkt we włanym staraniu na własny koszt wraz z pisemnym oświadczeniem, uwzględniającym szczegółowe powody reklamacji, adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

- W ciągu 14 dni od dnia zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji

- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni podejmiemy się naprawy reklamowanego towaru/produktu, wymienimy na nowy lub zwrócimy pieniądze.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
- Podane w regulaminie ceny i terminy dostaw dotyczą wysyłek krajowych.
- Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. 
- Korzystanie ze sklepu internetowego Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub 
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 
- Regulamin Sklepu Internetowego Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Podmiot odpowiedzialny

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
32427 Minden

Nr tel.: +49 (0) 571 86 0
Nr faksu: +49 (0) 571 86 1810
E-mail: info@melitta.de

Krajowy Rejestr Przedsiębiorstw prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Bad Oeynhausen HRA 3322
Nr płatnika podatku VAT: DE 126011900

Partner ponoszący pełną odpowiedzialność:
Melitta Europa Beteiligungs GmbH
Zarejestrowana siedziba: Minden, Sąd Rejonowy dla Bad Oeynhausen HRB 4814
Dyrektor Naczelny: Dr. Frank Strege, Johan Van Riet

Koncepcja i projekt

NEUE DIGITALE GmbH
Agencja kreatywna marketingu cyfrowego
 An Avenue A | spółka Razorfish
 Falkstrasse 5
 60487 Frankfurt am Main

Nr tel.: +49 (0) 69 7040 30
Nr faksu: +49 (0) 69 7040 3500
 E-mail: info@neue-digitale.de
 Strona WWW: http://www.neue-digitale.de 
System zarządzania treścią i Programowanie

it.x informationssysteme gmbh
- Inteligentna integracja E-biznesu -
Line-Eid-Str. 1
78467 Konstanz
Nr tel.: +49 (0) 7531 89 27 300
Nr faksu: +49 (0) 7531 89 27 329
E-mail: info@itx.de
Strona WWW: http://www.itx.de

Hofmann GmbH
Marketing, Werbung & Design
Theodor-Heuss-Str. 36
78467 Konstanz

Nr tel.: +49 (0) 7531 13 240
Nr faksu: +49 (0) 7531 13 2450
E-mail: info@hofmann-gmbh.com
Strona WWW: http://www.hofmann-gmbh.com