Sposoby płatności

SPOSOBY PŁATNOŚCI 

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: 

- Przed wydaniem towaru klientowi: 
a) Przelew na rachunek bankowy Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia 

- W momencie odbioru towaru: 
a) Gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepów MegaKuchnia. 
b) Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.